דלג אל:

הכלה והשתלבות בחינוך החרדי

הכלה והשתלבות

"משה קיבל תורה מסיני, וּמְסָרָהּ ליהושֻע, ויהושֻע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מְסָרוהָ לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושָה דברים: הֱווּ מתונים בדין, והַעֲמידו תַלמידים הרבה, וַעֲשוּ סיָג לתורה". מפרשי הַמִשנָה מבארים משמעותו של הצַו "הַעמידו תלמידים הרבה": לא כרבן גמליאל שאמר 'כל תלמיד שאין תוכו כברו, אַל ייכנס לבית המדרש' (ברכות כח, א), ולא כבית שמאי שהיו אומרים 'אַל יִשְׁנֶה אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות' – אלא כבית הלל שאמרו 'לכל אדם יִשְׁנֶה'.
במדרש זה מקופלת מהות ההכלה.
הלכה כבית הלל. כל תלמיד יש לו מקום ויש הדרך לקבלו כשווה בין שווים. כאן האינטראקציה, השדר התת-קרקעי הסמוי שבין המורה לתלמידו הנושא את היבול והפרי.
רבי קלונימוס קלמן שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, הגדיר מהי הכלה בשפה היהודית: 'רק את כל התלמיד' על כל מעלותיו וחסרונותיו, ובהכללה כדברי התנא 'לכל אדם ישנה'.

אסתר אטיאס, רפרנטית הכלה והשתלבות

יישום חוק הכלה והשתלבות

חזרה לראש הדף

בחוזר זה מוצגים העקרונות המנחים לתפיסת ההכלה והפעולות הנדרשות להבטחת יישומם המיטבי בתחומים אלו: ארגוני, פדגוגי, רגשי-חברתי ופיזי-סביבתי. עוד מוצגים מענים ותקציבים הניתנים לתלמידים הזקוקים למענים ייחודיים.

מה בין שילוב להכלה?

חזרה לראש הדף
מה בין שילוב להכלה?

שילוב – מענה לתלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים הלומד בכיתה רגילה. שיח על שילוב מתמקד בצרכיו של התלמיד המתקשה בתוך מסגרות החינוך הרגיל ועל המענים שלהם הוא זקוק לשם כך.
הכלה – מענה לכלל תלמידי הכיתה ההטרוגנית כולל תלמידים זכאֵי שירותי חינוך מיוחדים, מבלי לסמן את הצורך שלהם ייחודי אלא חלק אינטגרלי מכלל המענים הניתנים לכלל התלמידים. המוסד החינוכי שוקד על הסרת חסמים ללמידה ועל השתתפות ומעורבות של כל התלמידים, בד בבד עם בניית מערכת יחסים שיתופית ושיפור סביבות ההוראה והלמידה. המרקם האנושי המגוון של כלל התלמידים, יכולותיהם וצורכיהם מעשירים את המסגרת החינוכית. השיח בשילוב עוסק בעיקר בהתבוננות על צורכי התלמיד והתאמתו לסביבה. ואילו השיח בהכלה עוסק בעיקר בהתבוננות על הסביבה והתאמתה לתלמיד.

מאגר תוכניות מסונן לבחירה

חזרה לראש הדף
מאגר תוכניות מסונן לבחירה

תקציב שקלי ייעודי לקידום הכלה והשתלבות בחינוך הרגיל בבתי הספר היסודיים של תלמידים שוני צרכים בחינוך החרדי. לקראת שנת הלימודים תשפ"ג נפרסם הנחיות מדויקות על אופן בחירת התוכניות ומועד הגשתן.

צוות ההדרכה והפיקוח

חזרה לראש הדף

צוות הכלה והשתלבות במחוז החרדי

אסתר אטיאס: מפקחת ממונה הכלה והשתלבות במחוז החרדי
דואר אלקטרוני: MKU5887@education.gov.il
יפי ברנדווין: מדריכה מחוזית הכלה והשתלבות
דואר אלקטרוני: yaffibr@gmail.com
רעות מטיאס: מדריכה ארצית הכלה והשתלבות
דואר אלקטרוני: reutmatias@gmail.com

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בדוא"ל : pop-charedi@education.gov.il