עברית | על יסודי

העברית היא כלי בין-תחומי המאפשר לימוד מיטבי של כל המקצועות למעט שפות זרות. במסכת עירובין דף נ"ג ע"א נקשר הדיוק בלשון לשימור התורה: "אמר רב יהודה, אמר רב: בני יהודה שהקפידו על לשונם – נתקיימה תורתם בידם; בני גליל שלא הקפידו על לשונם – לא נתקיימה תורתם בידם..."

גם בימינו הניסוח והדיוק בלשון הם כלים המאפשרים העברה בהירה ומסודרת של תכנים. העברית באתר נועדה ליידע את עובדי ההוראה בנוגע למטרות הלמידה ולנושאיה ולתת בידם כלים לשיפור הוראת העברית בכיתות העל יסודי. כולנו תפילה שכלי זה יעמוד לנו ולתלמידינו לקיום התורה ולהמשך מסירתה מדור לדור.

רות אלמליח, מפקחת מקצועות עצמאיים