היסטוריה | על יסודי

"דברי הימים וקורות עולם הם מאלפים הרבה את החכם בדרכו, ועל תולדות העבר ייסד אדְני חוכמתו" (ספר אמונה וביטחון לחזון איש, א, ח).

הכרת העבר והבנתו הן כלי חיוני להבנת התקופה שבה האדם חי והן גם כלי חיוני להיערכותו לקראת העתיד.

יסוד חשוב בתפיסת הוראת ההיסטוריה הוא התחושה כי העמקה בתהליכים היסטוריים פותחת מסילות להכרת פעולתו של הבורא יתברך בעולם היצירה והעשייה. הלימוד מאפשר לתלמידים להכיר ולהבין את המורשת של עם ישראל ולהכיר את הרקע של הבעיות והאתגרים שעימם מתמודד דורנו כחלק מתהליך כלל עולמי.

החומרים באתר נועדו ליידע את עובדי ההוראה בנוגע למטרות הלמידה ולנושאיה ולתת בידם כלים לשיפור הוראת ההיסטוריה בכיתות העל יסודי.

אני תפילה שכלי זה יעמוד לנו ולתלמידינו מתוך תפיסה אמיתית כי דברי הימים הם כלי להנחלת ערכים ומידות.

רות אלמליח, מפמ"ר מקצועות עצמאיים