מפתח הלב | יסודי

התוכנית "מפתח הל"ב - לשעת חינוך" מתמקדת בתחום החינוך לחיים בחברה במעגלים הולכים ומתרחבים: מעגל קשרי פרט - קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית ספרי, מעגל החיים היהודי ומעגל החיים הקהילתי. נושאים מרכזיים אלה מקיפים את ההוויה הבית-ספרית בדגש על האינטראקציות החברתיות בין היחיד לקבוצה, לחברה ולסביבה וככאלה הינם לב לבו של החינוך לחיים בחברה.

אהובה רענן, ממונה מחוזית לחינוך חברתי ערכי

הפדגוגיה של מפתח הל"ב