גאוגרפיה | יסודי

צוות ההדרכה והפיקוח

שושנה אלימלך
הממונה על מולדת, חברה ואזרחות וגאוגרפיה במחוז החרדי
דואר אלקטרוני: shoshiel@education.gov.il
טלפון: 073-3934171
נייד: 050-4168890

נתנאלה לב
מדריכה
דואר אלקטרוני: nlev82@gmail.com
נייד: 054-8469432