דלג אל:

התחדשות הלמידה בהיסטוריה בחינוך החרדי

תוכנית הלימודים בעברית

הנחיות במקצוע ההיסטוריה בחינוך העל יסודי החרדי על פי רפורמת המח"ר החל משנת הלימודים תשפ"ג לתלמידי כיתה י': במסגרת רפורמת "התחדשות הלמידה" החל משנת הלימודים ה'תשפ"ג, לימודי ההיסטוריה יאפשרו בחירה בין שלושה נתיבי למידה: נתיב התחדשות הלמידה, נתיב הלמידה הדיגיטלית ונתיב מורים שותפי פיתוח.

הנתיבים השונים יכללו תהליכים של הערכה מעצבת ומסכמת ושל חיזוק הידע הערכים והמיומנויות באופן המותאם ליכולות של התלמידים. כמו כן, בחינת הבגרות החיצונית תוחלף במגוון רחב של אירועי הערכה ותוצרי למידה שיביאו לידי ביטוי יכולת של למידה עצמית וקבוצתית ויכולת היבחנות עם חומר פתוח.

הלמידה בנתיבים השונים תתחלק לשני שלבים:
א. לימודי יסוד - לימודי תשתית של תחום הדעת בהיקף של 5 שעות שבועיות של לימודים מתקדמים.
ב. כתיבת עבודה - בהיקף של 1 שעות שבועיות לפי החלטת בית הספר.

בנתיב מורים שותפי פיתוח - עבודת חקר, לימודי היסוד יתפרסו על פני 6 שעות שבועיות לפחות.
בדף זה מרוכז כל המידע אודות נתיבי הלמידה השונים בלימודי היסוד לצד דוגמאות למטלות הערכה ולמחוונים.

נתיב למידה מתחדשת

על הנתיב

בנתיב זה יוכלו המורים לכוון את הוראתם ואת למידת התלמידים לרמה המקצועית הנדרשת תוך כדי שמירה הן על הסטנדרט והן על האוטונומיה שלהם בתכנון הלמידה ההוראה והערכה בדרך המיטבית. בנתיב התחדשות הלמידה מלמדים על פי תוכנית הלימודים המותאמת של התחדשות הלמידה.

 

יש לוודא כי הבחינה מתייחסת לחטיבה אחת מתוכנית הלימודית והמטלות הגנריות לחטיבה אחת.

 

הצעה לתכנון חטיבות הלימוד:
א. חטיבה ראשונה - תנועות ושיטות בעם ישראל במאה ה-18 ובמאה ה-19 יהדות התפוצות (משימות בית ספריות)
ב. חטיבה שניה - ארץ ישראל (בחינה מבוקרת)
ג. חטיבה שלישית - שנאת ישראל ואנטישמיות מודרנית (2 מטלות גנריות - מטלה אישית ומטלה שיתופית)

 

שלושה אירועי הערכה יהיו מתוקפים ויישלחו לבדיקה חיצונית לאחר הערכתם על ידי מורי בית הספר:
א. מבחן המסכם ידע ומיומנויות (השאלות במבחנים אלה דומות לשאלות הבגרות) - המבחן ידגם בבקרה מדגמית
ב. שתי מטלות גנריות לבחינת יכולות הלמידה העצמאית והשיתופית של התלמידים בשילוב מיומנויות למידה מתקדמות - יפורסמו תבניות למטלות לתוכן ייצוק המורה את התכנים שבחר . לתבניות אלה יהיה מחוון בדיקה אחיד, מטלות אלו ידגמו בבקרה מדגמית.
ג. 3-5 אירועי הערכה נוספים יוערכו על ידי מורי בית הספר מהחטיבה עליה לא ביצעו משימות מבוקרות, בהמלצת מדריכות תחום הדעת או מטלות שחיבר המורה עצמאית.

 

בעמוד זה תוכלו למצוא דוגמאות למשימות הערכה בית ספריות.

עקרונות והדגשים

1. הלמידה המתחדשת מציעה למורים לבנות תהליכי הוראה, למידה והערכה מותאמים להם ולתלמידיהם בתוך מתן דגש על קידום יכולות התלמידים ומיומנויות הלמידה שלהם.
2. לאורך תהליך הלמידה ישבצו המורים משימות שבעזרתן יוכלו להעריך את התקדמות התלמידים, את הידע ואת המיומנויות שלהם.

שימו לב
כדי לשמור על סטנדרט אחיד תתקיים בקרה מדגמית על המבחנים ועל המטלות. כיתות שלא יעמדו בסטנדרט הנדרש יידרשו לתהליכי בקרה נוספים.
לא ייקבע תאריך אחיד לביצוע המטלות, אך ייקבע תאריך סופי להגשת משימות במערכת, שלאחריו תתבצע הבקרה.

משימות ביצוע ומבחן מבוקרים (60% מהציון)

  • 30% מבחן 15% מטלה גנרית אישית 15% מטלה גנרית שיתופית

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בדוא"ל : pop-charedi@education.gov.il