יוצרים יחד הורים וילדים חזרה

לתופף בקצב עם אוהד

לתופף בקצב עם אוהד

מרכז חינוכי יחד – מלון קטרון, הושעיה, מחוז חרדי
פעילות חוויתית הורים וילדים - לומדים לתופף בקצב
מנחה: אוהד
מנהלת המרכז: רחל פריד

אומנות להורים וילדים

אומנות להורים וילדים

מרכז חינוכי יחד – מלון קטרון, הושעיה, מחוז חרדי
פעילות חוויתית הורים וילדים - יצירה באומנות
מדריכה: עינת ציווה
מנהלת המרכז: רחל פריד

פעילות אמהות וילדות הגן עם בובת חיבוקי

פעילות אמהות וילדות הגן עם בובת חיבוקי

מרכז חינוכי יחד – מלון לאונרדו גרנד קורט ועץ הזית, מחוז חרדי
פעילות הפגה משותפת אמהות ובנות גיל הרך בליווי יועצות המחוז החרדי
מנהלת המרכז: עדית רובין
רפרנטית חרדי: חגית לפידות